Rozliczanie dotacji

Rozliczanie dotacji

Prawidłowe rozliczenie dotacji to zachowanie płynności finansowej oraz wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

Pomożemy Ci w tym kompleksowo lub na zasadzie doradztwa w wybranych przez Ciebie obszarach.

PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE

monitorowanie postępu finansowego Projektu oraz poziomu wydatków w odniesieniu do harmonogramu realizacji projektu

inicjowanie aneksów do umów o dofinansowanie projektu

monitorowanie osiągania wskaźników

pomoc w przygotowaniu dokumentów do kontroli projektu oraz pomoc w trakcie przeprowadzania kontroli i  wypełnieniu zaleceń pokontrolnych

doradztwo w zakresie rozliczania w całym okresie realizacji projektu