Open Concept

INNOWACJE
INNOWACJE
INNOWACJE
BADANIA I ROZWÓJ
BADANIA I ROZWÓJ
KOMERCJALIZACJA
KOMERCJALIZACJA
Oferujemy specjalistyczne doradztwo
w pozyskiwaniu i realizacji projektów unijnych!
Slider

Klienci o nas

Spółka Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie współpracuje z firmą Open Concept Sp. z o.o. w zakresie bieżącego doradztwa dla swoich klientów. Współpraca ta zaowocowała projektami, które zdobyły finansowanie. Wysoki poziom świadczonych usług dowodzi, że Spółka ma duże doświadczenie w zakresie doradztwa i ukierunkowana jest na potrzeby klienta.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie

Open Concept sp. z o.o. przygotowała dla naszej firmy wniosek o dofinansowanie pn. „Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” o wartości 6 274 735,88 PLN w ramach Poddziałania 1.1.1, ogłoszonego przez NCBR. Spółka Open Concept bez wątpienia zasługuje na zaufanie w zakresie powierzenia jej opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Dzięki pomocy Open Concept w przygotowaniu wniosku o dotacje ze środków unijnych w ramach WRPO Poddziałanie 1.5.2, firma jest w trakcie realizacji projektu. Pracownicy firmy Open Concept wykazali się profesjonalizmem, skrupulatnością i dbałością o interes mojego przedsiębiorstwa.

Piotr Sobański NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia

Niniejszym udzielam rekomendacji firmie Open Concept, jako profesjonalnemu Partnerowi we współpracy w zakresie doradztwa w obszarze pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich oraz krajowych oraz w zakresie rozliczania i realizacji projektów dotacyjnych.

RECODED Dariusz Walczak

Dzięki skuteczności firmy Open Concept Sp. z o.o. nasza firma uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie w PKO BP usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain” o wartości 13 364 635,51 PLN w ramach Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Konkurs 5/1.1.1/2018), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spółka Open Concept zasługuje bez wątpienia na zaufanie.

PKO Bank Polski

Dzięki Open Concept, nasz projekt składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 1.2.1 “Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny. Niezwykle cenne okazało się doświadczenie zespołu, co było widoczne podczas pracy nad wnioskiem i w naszym przekonaniu istotnie wpłynęło na sukces.

Jurmet Sp. z o.o. Sp. k.

Potwierdzamy, że firma Open Concept sp. z o.o. udzieliła nam wsparcia przy aplikowaniu o środki pochodzące z konkursu ,,Szybka Ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2074-2020. Dzięki współpracy z Open Concept projekt S-AWARE – zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 396 863,55 PLN, a całkowita kwota projektu wyniosła 13 734 201,78 PLN.

Teleste Video Networks Sp. z o.o.

Mając za sobą blisko roczną współpracę uważam, że firma Open Concept jest godnym polecenia partnerem do współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Firma Open Concept opracowała i przygotowała dla naszej Spółki wniosek „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii” o wartości ok. 4 mln zł w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pracownicy wykazali się profesjonalizmem oraz rzetelnością i są wiarygodnym partnerem do dalszej współpracy, na którą liczymy.

A-LIMA-BIS SP. Z O.O.

Proces realizacji powierzonego firmie Open Concept zadania przebiegał szybko i sprawnie, a wzajemna współpraca układała się wzorowo. Niewątpliwie do atutów firmy należy rzetelne i fachowe podejście do zagadnień, jak również otwartość i zaangażowanie.

FOSFAN S.A.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Open Concept Sp. z o.o. jako solidnego oraz w pełni profesjonalnego partnera w zakresie pozyskiwania dotacji na realizacje projektów badawczo-rozwojowych.

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.

Dzięki współpracy z firmą Open Concept, nasz projekt znalazł się na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie. Kwota dofinansowania wynosi ponad 3 mln PLN. Rekomendujemy firmę Open Concept jako solidnego i wiarygodnego partnera w procesie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Firma Open Concept przeprowadziła dla Enea Centrum szkolenie pt. “Zasady rozliczania projektów w ramach działania 1.2. PO IR”. Prowadzący szkolenie konsultanci cechowali się rozległą wiedzą, a także otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Śmiało mogę polecić spółkę Open Concept jako solidnego partnera do realizacji specjalistycznych szkoleń w przedstawionym zakresie.

ENEA Centrum sp. z o.o.

Open Concept sp. z o.o. przygotowała dla naszej firmy wniosek o dofinansowanie pn. „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii MoBiSys” o wartości 6 104 451,73 PLN w ramach Poddziałania 1.2, ogłoszonego przez NCBR. Pracownicy spółki brali udział na każdym etapie przygotowania wniosku, od współtworzenia koncepcji agendy badawczej po etap podpisania umowy o dofinansowanie.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Aktualności