Typ projektu:  O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu / usługi / Technologii) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Każdy projekt musi...

czytaj dalej