ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ CYFRYZACJA
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ CYFRYZACJA

Moduł ten może pełnić rolę modułu fakultatywnego zarówno w przypadku projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. CZYM JEST MODUŁ CYFRYZACJA? W ramach tego modułu wsparcie przeznaczone jest na finansowanie inwestycji związanych...

czytaj dalej
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R

Moduł ten może pełnić rolę modułu fakultatywnego zarówno w przypadku projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. Czym jest moduł Infrastruktura B+R? Celem modułu Infrastruktura B+R jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium...

czytaj dalej
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI

Moduł ten może pełnić rolę modułu obligatoryjnego w przypadku projektów małych i średnich przedsiębiorstw lub modułu fakultatywnego w przypadku projektów składanych przez duże przedsiębiorstwa. Czym jest moduł wdrożenie innowacji? W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie wdrożenia...

czytaj dalej
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ B+R
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ B+R

Ścieżka SMART skierowana jest do przedsiębiorstw planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania...

czytaj dalej
RUSZYŁ KONKURS ŚCIEŻKA SMART!
RUSZYŁ KONKURS ŚCIEŻKA SMART!

Ogłoszono pierwszy konkurs w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART. Już 21 lutego ruszy nabór wniosków zarówno dla przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i dla dużych firm. Nabór zakończy się 12 kwietnia. Projekt, w przypadku MŚP obowiązkowo...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest