Dotacje dla firm z województwa zachodniopomorskiego w 2021 roku
10/01/2021
Dotacje dla firm z województwa zachodniopomorskiego w 2021 roku
10/01/2021

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają szansę na pozyskanie dofinansowania na projekty, których lokalizacja znajduje się na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. Dotacje dla firm są przewidziane na projekty inwestycyjne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Jakie projekty mogą aplikować o wsparcie?

Konkurs przeznaczony jest na realizację innowacyjnych inwestycji przez przedsiębiorstwa, realizowanych na skutek kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Planowane projekty muszą przyczyniać się do utrzymania miejsc pracy.

Dotacje dla firm kierowane są wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w „Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego”.

Projekty aplikujące o wsparcie mogą obejmować inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Projekty składane w konkursie muszą prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie regionalnym (tj. w skali woj. zachodniopomorskiego).

Warunki jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa

Firmy aplikujące o wsparcie muszą spełnić jeden z następujących warunków:

 1. Przedsiębiorstwo działa nie krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru, a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwie obliczone dla 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru wynosi co najmniej 3 etaty (EPC);
 2. Przedsiębiorstwo działa nie krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru, a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwie obliczone dla 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru wynosi mniej niż 3 etaty (EPC) i jednocześnie zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że osiągnie zatrudnienie na poziomie co najmniej 3 etatów (EPC) w momencie zakończenia projektu;
 3. Przedsiębiorstwo działa krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru i jednocześnie zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że osiągnie zatrudnienie na poziomie co najmniej 3 etatów (EPC) w momencie zakończenia projektu.

Pozom dofinansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi 45%
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000 PLN.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.

Inteligentne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego, które moga ubiegać się o dotacje dla firm:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Planowany termin naboru wniosków:

21.12.2020 – 22.02.2021

Link do konkursu: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-5#toc-na-co-i-kto-moe-skada-wnioski-8stiDTP2

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest