FENG czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
24/01/2022
program FENG
FENG czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
24/01/2022

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (konkursy m.in. Szybka Ścieżka, Bony na Innowacje) zostanie zastąpiony przez program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). 

Priorytety FENG

Oferta Programu skierowana do przedsiębiorstw, sektora nauki oraz konsorcjów, została podzielona na cztery priorytety:

  • I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.
  • II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach.
  • III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.
  • IV – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu.

Struktura modułowa FENG

Program FENG będzie miał strukturę modułową. Obowiązkowym modułem będą „Prace B+R” lub „Infrastruktura B+R”. Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli skorzystać z pięciu modułów uzupełniających, czyli Wdrożenie, Cyfryzacja, Zazielenienie, Internacjonalizacja i Kompetencje. To duża zmiana w podejściu do projektów, które do tej pory skupione były na jednym konkretnym celu. Teraz projekty będzie można planować kompleksowo. Przykładowo realizacja projektu polegającego na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych będzie mogła zakończyć się poniesieniem wydatków na koszty wdrożenia wypracowanego produktu lub usługi. 

Pierwsze konkursy już wkrótce!

Alokacja w FENG wynosi 7,9 mld EUR i jest podzielona na poszczególne priorytety:

  • wparcie dla przedsiębiorców – 4,35 mln EUR
  • środowisko sprzyjające innowacjom – 2,65 mln EUR
  • zazielenienie przedsiębiorstw – 800 mln EUR
  • pomoc techniczna – 159 mln EUR

29.12.2021r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Pierwszych konkursów można spodziewać się w II kwartale 2022 roku! Chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu!

Źródło: Założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest