HARMONOGRAM KONKURSÓW W RAMACH FENG NA 2023 ROK
23/01/2023
harm 2023
harm 2023
HARMONOGRAM KONKURSÓW W RAMACH FENG NA 2023 ROK
23/01/2023

19 stycznia 2023 r. został zaakceptowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG. Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 4,7 mld EUR (21 mld PLN), co stanowi około 60% alokacji FENG.

Już 7 lutego 2023 r. ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w ramach działania 1.1 ścieżka SMART. Konkurs dotyczy wsparcia kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

By dowiedzieć się więcej o programie FENG i planowanych konkursach, zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest