Jednostki naukowo-badawcze

JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE​

  • Wydział lub instytut otrzymał dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego, jednak nie posiada zasobów kadrowych, by skutecznie go rozliczyć?
  • Uczelnia chciałaby podnieść kwalifikacje swoich pracowników odpowiedzialnych za terminową i efektywną realizację projektów, w tym projektów dofinansowanych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020?
  • A może zespół naukowy potrzebuje wsparcia w przygotowaniu obszernej dokumentacji aplikacyjnej dla konsorcjum?
POMOŻEMY!

Oferujemy kompleksową usługę mającą na celu pozyskanie dofinansowania na realizację projektu B+R, jak i usługę rozliczenia dotacji.

PRZESZKOLIMY!

Dzięki naszym szkoleniom, dostosowanym do indywidualnych potrzeb, realizacja projektu nie będzie kryła żadnych tajemnic, a wszelkie wątpliwości natury administracyjno-finansowej zostaną rozwiane.

Znamy specyfikę sektora nauki!

Dzięki wieloletniej pracy w różnych instytucjach naukowych, nasz zespół zdobył doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, realizowanymi samodzielnie, jak również w konsorcjach naukowo-przemysłowych. 

Koordynując prace kilku jednostek, wywodzących się zarówno ze świata nauki, jak i biznesu, nasi eksperci poznali strukturę i zasady realizacji projektu w instytucjach publicznych. Rozumiemy zatem różnice, jak i odmienność problemów pojawiających się w jednostkach publicznych, w porównaniu z tymi, które występują w firmach komercyjnych.

Aktualności

GameINN – dotacje dla sektora gier wideo

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został ogłoszony konkurs przeznaczony dla polskiego sektora producentów gier wideo. Nowym elementem tegorocznego naboru jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku po przeprowadzonej ocenie przez ekspertów i zgłoszonych przez nich uwag. GameINN …

Nabór wniosków dla innowacyjnego gazownictwa – konkurs INGA

INGA to pierwszy konkurs realizowany przy współpracy GAZ-SYSTEM, PGNiG oraz NCBR. Jego celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego. Dofinansowanie będzie przeznaczone na projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo wyłącznie prace rozwojowe …

Bony na innowacje dla MŚP – Współpraca świata biznesu i nauki

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający pomysł na innowacyjny produkt, ale nie dysponujący zasobami naukowymi do jego opracowania, mają szansę skorzystać z dofinansowania udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Poddziałanie 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” umożliwia połączenie pomysłu …