KONKURS 4/4.1.1/2019 – WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE INGA
07/07/2020
OpenConcept_pozyskiwanie środków unijnych dla firm i jednostek naukowo-badawczych_konkursy
KONKURS 4/4.1.1/2019 – WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE INGA
07/07/2020

Typ projektu: 

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu / usługi / Technologii) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Każdy projekt musi obejmować prace rozwojowe. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim.

Zakres tematyczny: gazownictwo, szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w dokumentacji konkursowej.


Dla kogo: 

 • Konsorcja składające się z maks. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej

Link:  https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/

Wartość projektu

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 20 mln zł

Koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu (bez kosztów personelu zarządzającego),
 • koszty podwykonawstwa,
 • używanie sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby części badawczej projektu (amortyzacja),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą,
 • zakup materiałów (surowców, półproduktów, odczynników), zakup elementów do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 • koszty promocji projektu (max. 1% wartości kosztów kwalifikowanych),
 • koszty pośrednie (liczone ryczałtem), które uwzględniają m.in. koszty osób zarządzających projektem, koszty administracyjne, itd.

Poziom dofinansowania

Status przedsiębiorstwana badania przemysłowena prace rozwojowe 
Mikro i małeDo 80%Do 60% 
ŚrednieDo 75%Do 50% 
Inne niż MŚPDo 65%Do 40% 
Jednostki naukowe100%100% 

Termin naboru

3.02.2020 – 09.10.2020 ( do godz. 16:00). Konkurs jest podzielony na rundy:

 • 3 luty – 8 maj 2020r.
 • 9 maj – 9 październik 2020 r. do godz. 16:00 

TAGI:

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest