Konkurs na innowacje w żywieniu NUTRITECH
30/05/2022
nutritech
Konkurs na innowacje w żywieniu NUTRITECH
30/05/2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. 

Zakres tematyczny konkursu NUTRITECH

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne.
 • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne.
 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych.
 • Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.
 • Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych.
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych. 
 • Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych.
 • Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów.
 • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka.
 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo.
 • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności.
 • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE.
 • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety

Dla kogo skierowany jest konkurs NUTRITECH?

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu musi wynosić minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Budżet konkursu

Całkowity budżet I konkursu to 100 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł. 

Terminy

Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 lipca 2022 r. 

Zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2022 r., godz. 16:00

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane rozwojem innowacyjnych produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia!

Źródło: NUTRITECH (I konkurs)

Pin It on Pinterest