Kim jesteśmy?

Zespołem ekspertów specjalizującym się we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw poprzez skuteczną pomoc w pozyskiwaniu dotacji oraz zarządzaniu procesem realizacji projektów wykorzystujących otrzymane środki.

Rozumiemy potrzeby i wyzwania stojące tak przed mniejszymi, jak i większymi podmiotami – zarówno klasycznymi przedsiębiorstwami, jak i jednostkami badawczymi.

Posiadamy szerokie doświadczenie we wspieraniu szczególnie trudnych branż o krytycznym znaczeniu jak: energetyczna, chemiczna, paliwowa oraz bankowa. Wiedza zdobyta w tych segmentach rynkowych pozwala nam skutecznie wdrażać innowacyjne rozwiązania również w firmach o bardziej klasycznym modelu działania.

Rozumiemy potrzeby i wyzwania stojące tak przed mniejszymi, jak i większymi podmiotami – zarówno klasycznymi przedsiębiorstwami, jak i jednostkami badawczymi.

Posiadamy szerokie doświadczenie we wspieraniu szczególnie trudnych branż o krytycznym znaczeniu jak energetyczna, chemiczna, paliwowa oraz bankowa. Wiedza zdobyta w tych segmentach rynkowych pozwala nam skutecznie wdrażać innowacyjne rozwiązania również w firmach o bardziej klasycznym modelu działania.

dr Katarzyna Kilian-Kowerko

Prezes Zarządu

Kompleksowo wspiera środowisko nauki i biznesu we wzajemnej komunikacji i współpracy. W swojej dotychczasowej pracy brała udział w wielu projektach finansowo-inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i szkoleniowych z szerokiego i różnorodnego zakresu programów (m.in. Euratom, 7PR, H2020, PO IR, RPO, POWER).

Czytaj więcej...

Stopień doktora uzyskała pracą na temat barier transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych, co dało jej możliwości studiowania procesów komercjalizacji wynalazków tworzonych na polskich uczelniach. Zdobytą dzięki temu wiedzę dotyczącą tworzenia innowacji, testowania oraz sposobu ich wdrażania do gospodarki wykorzystuje z sukcesem w pracy z przedsiębiorcami.

Doświadczenie zawodowe związane z pracą z projektami zdobywała m.in. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest czynnym ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, a także przedstawicielem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Komitecie Inwestycyjnym funduszu Bridge Alfa.

Barbara Borgieł

Członek Zarządu

Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie oceny innowacyjnych pomysłów (SME Instrument), Ministerstwa Rozwoju w zakresie oceny projektów pozakonkursowych PO IR, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj więcej...

Jako członek zarządu spółki Open Concept kompleksowo wspiera środowisko nauki i biznesu we wzajemnej komunikacji oraz współpracy, zajmując się weryfikacją pomysłów przedsiębiorstw w zakresie innowacyjnych projektów oraz przygotowywaniem analiz biznesowych dla start-upów, MŚP i dużych firm.

Aktywnie współpracuje z funduszem Scanderia Venture w ramach programu Bridge Alfa weryfikując potencjał rozwiązań technologicznych firm.

Alicja Wiśniewska-Mikołajczak

Wspólnik

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studium podyplomowego Zarządzanie Projektami na Politechnice Gdańskiej.Pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji zajmuje się od 2008 roku, kompleksowo wspierając przedsiębiorstwa w wyborze odpowiednich źródeł finansowania projektów badawczo- rozwojowych, rozliczaniu i zarządzaniu projektami unijnymi oraz prowadząc szkolenia.

Czytaj więcej...

Doświadczenie zawodowe zdobyła koordynując wielomilionowe projekty unijne pełniąc funkcję Zastępcy Kierownika Działu Obsługi Projektów w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (PCSS), wiodącej w kraju jednostce w zakresie realizacji projektów unijnych.

Agnieszka Dominiak

Wspólnik

Swoje wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podczas programu Erasmus na Universidade Nova de Lisboa.

Agnieszka posiada bogate doświadczenie nabyte podczas ośmiu lat pracy w ICHB PAN, gdzie koordynowała międzynarodowe konsorcja przemysłowo-naukowe.

Czytaj więcej...


Od 2014 r. wspiera i doradza klientom Open Concept w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie, a także skutecznego rozliczenia pozyskanych dotacji. Posiada doświadczenie we współpracy z wieloma jednostkami finansującymi, w tym NCBR, PARP, BGK czy regionalnymi urzędami marszałkowskimi.
Jej specjalizacje obejmują przygotowywanie wniosków z różnych dziedzin, takich jak sztuczna inteligencja, procesy produkcyjne czy produkty finansowe. Agnieszka wykazuje umiejętność systemowego rozwiązywania problemów, zapewniając spójność wszystkich elementów projektu. Praktyczne doświadczenie, zdobyte również w branży IT, przekłada się na efektywne i kompleksowe doradztwo dla klientów firmy Open Concept.

dr Katarzyna Kilian-Kowerko

Prezes Zarządu

Kompleksowo wspiera środowisko nauki i biznesu we wzajemnej komunikacji i współpracy. W swojej dotychczasowej pracy brała udział w wielu projektach finansowannsowo-inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i szkoleniowych z szerokiego i różnorodnego zakresu programów (m.in. Euratom, 7PR, H2020, PO IR, RPO, POWER).

Czytaj więcej...

Stopień doktora uzyskała pracą na temat barier transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych, co dało jej możliwości studiowania procesów komercjalizacji wynalazków tworzonych na polskich uczelniach. Zdobytą dzięki temu wiedzę dotyczącą tworzenia innowacji, testowania oraz sposobu ich wdrażania do gospodarki wykorzystuje z sukcesem w pracy z przedsiębiorcami.

Doświadczenie zawodowe związane z pracą z projektami zdobywała m.in. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest czynnym ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, a także przedstawicielem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Komitecie Inwestycyjnym funduszu Bridge Alfa.

Barbara Borgieł

Członek Zarządu

Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie oceny innowacyjnych pomysłów (SME Instrument), Ministerstwa Rozwoju w zakresie oceny projektów pozakonkursowych PO IR, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj więcej...

Jako członek zarządu spółki Open Concept kompleksowo wspiera środowisko nauki i biznesu we wzajemnej komunikacji oraz współpracy, zajmując się weryfikacją pomysłów przedsiębiorstw w zakresie innowacyjnych projektów oraz przygotowywaniem analiz biznesowych dla start-upów, MŚP i dużych firm.

Aktywnie współpracuje z funduszem Scanderia Venture w ramach programu Bridge Alfa weryfikując potencjał rozwiązań technologicznych firm.

Alicja Wiśniewska-Mikołajczak

Wspólnik

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studium podyplomowego Zarządzanie Projektami na Politechnice Gdańskiej.

Czytaj więcej...

Pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji zajmuje się od 2008 roku, kompleksowo wspierając przedsiębiorstwa w wyborze odpowiednich źródeł finansowania projektów badawczo- rozwojowych, rozliczaniu i zarządzaniu projektami unijnymi oraz prowadząc szkolenia.

Doświadczenie zawodowe zdobyła koordynując wielomilionowe projekty unijne pełniąc funkcję Zastępcy Kierownika Działu Obsługi Projektów w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (PCSS), wiodącej w kraju jednostce w zakresie realizacji projektów unijnych.

Agnieszka Dominiak

Wspólnik

Swoje wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podczas programu Erasmus na Universidade Nova de Lisboa.
Agnieszka posiada bogate doświadczenie nabyte podczas ośmiu lat pracy w ICHB PAN, gdzie koordynowała międzynarodowe konsorcja przemysłowo-naukowe.

Czytaj więcej...

Od 2014 r. wspiera i doradza klientom Open Concept w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie, a także skutecznego rozliczenia pozyskanych dotacji. Posiada doświadczenie we współpracy z wieloma jednostkami finansującymi, w tym NCBR, PARP, BGK czy regionalnymi urzędami marszałkowskimi.
Jej specjalizacje obejmują przygotowywanie wniosków z różnych dziedzin, takich jak sztuczna inteligencja, procesy produkcyjne czy produkty finansowe. Agnieszka wykazuje umiejętność systemowego rozwiązywania problemów, zapewniając spójność wszystkich elementów projektu. Praktyczne doświadczenie, zdobyte również w branży IT, przekłada się na efektywne i kompleksowe doradztwo dla klientów firmy Open Concept.

Jak wygląda współpraca z nami?

Nasz sposób pracy oparty jest na dialogu, budowaniu zaufania i wychodzeniu naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom naszych klientów.

Każdą współpracę rozpoczynamy od bezpłatnej konsultacji, która pozwoli nam zrozumieć Twoje cele i ocenić, czy jesteśmy właściwym partnerem do ich realizacji.

Wspieramy, informujemy, cechujemy się pro-aktywnością i rozwiązujemy problemy. Wiemy, które elementy procesu stanowią dla firm największe wyzwanie i jak kierować nim tak, żeby redukować ryzyko i maksymalizować szanse osiągnięcia sukcesu.

Chcesz z nami porozmawiać i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc? Umów się na bezpłatną konsultację.

Nasi Partnerzy

Pin It on Pinterest