Spółka Open Concept kompleksowo wspiera środowisko biznesowe i naukowe w pozyskiwaniu dotacji na rozwój i realizację projektów unijnych. Specjalizujemy się w projektach badawczo-rozwojowych, wymagających indywidualnego podejścia oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu prac B+R.

"Dzięki skuteczności firmy Open Concept Sp. z o.o. nasza firma uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie w PKO BP usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain” o wartości 13 364 635,51 PLN w ramach Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Konkurs 5/1.1.1/2018), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spółka Open Concept zasługuje bez wątpienia na zaufanie."

PKO Bank Polski

Enea

"Open Concept sp. z o.o. przygotowała dla naszej firmy wniosek o dofinansowanie pn. „Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” o wartości 6 274 735,88 PLN w ramach Poddziałania 1.1.1, ogłoszonego przez NCBR. Spółka Open Concept bez wątpienia zasługuje na zaufanie w zakresie powierzenia jej opracowania dokumentacji aplikacyjnej."

ENEA Operator Sp. z o.o.

"Potwierdzamy, że firma Open Concept sp. z o.o. udzieliła nam wsparcia przy aplikowaniu o środki pochodzące z konkursu ,,Szybka Ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2074-2020. Dzięki współpracy z Open Concept projekt S-AWARE – zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 396 863,55 PLN, a całkowita kwota projektu wyniosła 13 734 201,78 PLN."

Teleste Video Networks Sp. z o.o.

"Dzięki Open Concept, nasz projekt składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 1.2.1 “Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny. Niezwykle cenne okazało się doświadczenie zespołu, co było widoczne podczas pracy nad wnioskiem i w naszym przekonaniu istotnie wpłynęło na sukces."

Jurmet Sp. z o.o. Sp. k.

"Nasza firma uzyskała dofinansowanie projektu pn. „BIOPUAP – chmurowy system uwierzytelnienia biometrycznego” o wartości 10 968 785,00 PLN, w ramach Poddziałania 1.1.1 (Konkurs 2/1.1.1/2019), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wysoka jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do naszych potrzeb, pozwoliły na uzyskanie wysokiej oceny merytorycznej wniosku."

PKO Bank Polski

"Mając za sobą blisko roczną współpracę uważam, że firma Open Concept jest godnym polecenia partnerem do współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej."

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

"Niniejszym udzielam rekomendacji firmie Open Concept, jako profesjonalnemu Partnerowi we współpracy w zakresie doradztwa w obszarze pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich oraz krajowych oraz w zakresie rozliczania i realizacji projektów dotacyjnych."

RECODED Dariusz Walczak

"Dzięki pomocy Open Concept w przygotowaniu wniosku o dotacje ze środków unijnych w ramach WRPO Poddziałanie 1.5.2, firma jest w trakcie realizacji projektu. Pracownicy firmy Open Concept wykazali się profesjonalizmem, skrupulatnością i dbałością o interes mojego przedsiębiorstwa."

Piotr Sobański
NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia

"Spółka Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie współpracuje z firmą Open Concept Sp. z o.o. w zakresie bieżącego doradztwa dla swoich klientów. Współpraca ta zaowocowała projektami, które zdobyły finansowanie. Wysoki poziom świadczonych usług dowodzi, że Spółka ma duże doświadczenie w zakresie doradztwa i ukierunkowana jest na potrzeby klienta."

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie

"Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Open Concept Sp. z o.o. jako solidnego oraz w pełni profesjonalnego partnera w zakresie pozyskiwania dotacji na realizacje projektów badawczo-rozwojowych."

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.

"Proces realizacji powierzonego firmie Open Concept zadania przebiegał szybko i sprawnie, a wzajemna współpraca układała się wzorowo. Niewątpliwie do atutów firmy należy rzetelne i fachowe podejście do zagadnień, jak również otwartość i zaangażowanie."

FOSFAN S.A.

Enea

"Open Concept sp. z o.o. przygotowała dla naszej firmy wniosek o dofinansowanie pn. „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii MoBiSys” o wartości 6 104 451,73 PLN w ramach Poddziałania 1.2, ogłoszonego przez NCBR. Pracownicy spółki brali udział na każdym etapie przygotowania wniosku, od współtworzenia koncepcji agendy badawczej po etap podpisania umowy o dofinansowanie. Wykazali się przy tym ogromną wiedzą i doświadczeniem, co wpłynęło na sprawne przygotowanie wniosku."

ENEA Operator Sp. z o.o.

"Nasza firma uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Modele i techniki zarządzania poprawnością i aktualnością danych podstawowych klientów/obywateli w dużej instytucji finansowej przy wykorzystaniu modelowania samouczącego” o wartości 13 853 653,75 PLN, w ramach Poddziałania 1.1.1 (Konkurs 2/1.1.1/2019), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pracownicy spółki brali udział w każdym etapie przygotowania wniosku. Wykazali się przy tym ogromną wiedzą i doświadczeniem, co wpłynęło na sprawne przygotowanie wniosku."

PKO Bank Polski

ENEA Centrum

"Firma Open Concept przeprowadziła dla Enea Centrum szkolenie pt. “Zasady rozliczania projektów w ramach działania 1.2. PO IR”. Prowadzący szkolenie konsultanci cechowali się rozległą wiedzą, a także otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Wiedza teoretyczna i praktyczna, przekazana przez pracowników spółki Open Concept, jest wykorzystywana podczas zarządzania projektami w Enea Centrum sp. z o.o. Śmiało mogę polecić spółkę Open Concept jako solidnego partnera do realizacji specjalistycznych szkoleń w przedstawionym zakresie."

ENEA Centrum sp. z o.o.

"Firma Open Concept opracowała i przygotowała dla naszej Spółki wniosek „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii” o wartości ok. 4 mln zł w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pracownicy wykazali się profesjonalizmem oraz rzetelnością i są wiarygodnym partnerem do dalszej współpracy, na którą liczymy."

A-LIMA-BIS SP. Z O.O.

KIM JESTEŚMY?

W spółce pracuje zespół ekspertów, który wspólnie z klientami tworzy innowacyjne rozwiązania i wprowadza je na rynek. Z nami możliwe są śmiałe plany związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Nasi eksperci posiadają szerokie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R w branżach: energetycznej, chemicznej, paliwowej, lotniczej… i wielu innych.

Prezesem spółki jest dr Katarzyna Kilian-Kowerko, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W obszarze moich zainteresowań znajdują się komercjalizacja nauki, transfer wiedzy do gospodarki, start-upy oraz szeroko pojęte wdrażanie innowacji. Brałam udział w wielu projektach finansowanych z różnych programów badawczych oraz uczestniczyłam jako ekspert przy ocenie wniosków o dofinansowanie. Wszystkich, którzy zastanawiają się nad realizacją projektu unijnego, zachęcam do kontaktu z nami.

Katarzyna Kilian Kowerko – Prezes Zarządu

JAK PRACUJEMY?

Najważniejszym elementem naszej pracy jest zaufanie oraz indywidualne podejście, dlatego pierwszym krokiem jest bezpośrednie spotkanie z klientem, w celu poznania wzajemnych oczekiwań oraz określenia możliwości współpracy. Standardem jest podpisanie umowy o poufności, którą zawieramy w pierwszym etapie nawiązywania relacji partnerskiej, gwarantując bezpieczeństwo w przepływie informacji.

Wysoka jakość naszych usług charakteryzuje się profesjonalnym doradztwem. Jesteśmy po to, aby wspierać i informować o każdej możliwości rozwoju dla klienta, która pojawia się na rynku. Przekazywane informacje są na bieżąco aktualizowane, tak, aby klient zawsze miał pełną wiedzę w danym obszarze (nowe rozporządzenia, nowe możliwości otrzymania wsparcia, zmiany w przepisach).

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest