Doradztwo

DORADZTWO

Prowadzisz projekt dofinansowany z funduszy UE? Chcesz się upewnić, czy podejmowane działania i decyzje są prawidłowe?

Nasi eksperci dysponują wiedzą, która ułatwi wybór optymalnego rozwiązania w każdej sytuacji!

Pomagamy przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji

  • Weryfikujemy pomysł na projekt pod kątem założeń konkursu
  • Oceniamy dokumentację aplikacyjną
  • Przygotowujemy pisma wyjaśniające i odwołania od oceny instytucji finansującej

weryfikujemy realizację projektu

  • Sprawdzamy wnioski o płatność
  • Wspieramy przy opracowaniu schematów raportowania
  • Dostosowujemy procedury wewnętrzne do wytycznych horyzontalnych