Rozliczanie dotacji
Prawidłowe rozliczenie dotacji to zachowanie płynności finansowej oraz wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
Pomożemy Ci w tym kompleksowo lub na zasadzie doradztwa w wybranych przez Ciebie obszarach.
PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE
INICJOWANIE ANEKSÓW DO UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
POMOC W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTÓW DO KONTROLI PROJEKTU ORAZ POMOC W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI I WYPEŁNIENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH
MONITOROWANIE POSTĘPU FINANSOWEGO PROJEKTU ORAZ POZIOMU WYDATKÓW W ODNIESIENIU DO HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU
MONITOROWANIE OSIĄGANIA WSKAŹNIKÓW
DORADZTWO W ZAKRESIE ROZLICZANIA W CAŁYM OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest