Zarządzanie projektami
Sprawne zarządzanie projektem unijnym jest szansą na realne rozliczenie dotacji oraz zakończenie zaplanowanych we wniosku prac z sukcesem.
Realizujesz projekt unijny po raz pierwszy? Nie masz odpowiednich zasobów do przyjęcia nowych obowiązków?
Rozwiążemy ten problem i weźmiemy udział w całym procesie zarządzania Twoim projektem unijnym!

JAK OPEN CONCEPT WSPIERA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI?

Zarządzanie organizacyjne

 • Szkolenie wprowadzające w tematykę i zasady związane z realizacją projektów unijnych
 • Wsparcie w przygotowaniu struktury zarządzania projektem
 • Wsparcie w przygotowaniu procedur wewnętrznych
 • Zarządzanie zmianą, postępem prac i uaktualnianie harmonogramu
 • Planowanie przepływu informacji w projekcie
 • Ścisła współpraca i wsparcie Kierownika Projektu

Zarządzanie ryzykiem

 • Identyfikacja i ocena ryzyk na początku realizacji projektu
 • Ciągłe monitorowanie ryzyk i ich redefiniowanie, zgodnie z postępem prac i realizacją projektu
 • Bieżące reagowanie na ryzyka: inicjowanie działań wewnątrz zespołu projektowego
 • Inicjowanie aneksów do umowy o dofinansowanie

Zarządzanie finansami

 • Planowanie ponoszenia kosztów w projekcie
 • Wsparcie w realizacji wydatków w projekcie, zgodnie z wymogami
 • Monitorowanie i kontrola ponoszonych wydatków
 • Zarządzanie zmianami w budżecie projektu
 • Kontrola przepływu środków finansowych w projekcie i płynności finansowej
 • Finansowa ocena realizacji projektu i raportowanie powyższych działań Kierownikowi Projektu

Sprawozdawczość

 • Określenie terminów przepływu informacji w celach sprawozdawczych
 • Przygotowanie techniczne dokumentacji sprawozdawczej i jej weryfikacja
 • Raportowanie przebiegu prac w projekcie
 • Bieżący kontakt z kadrą realizującą prace w projekcie

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest