POZNAJ PROGRAM FENG – PRIORYTET 1
30/01/2023
POZNAJ PROGRAM FENG – PRIORYTET 1
30/01/2023

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Działanie, na które przeznaczona jest największa alokacja w wysokości 5,4 mld EUR to FENG.01.01 Ścieżka Smart. 

Cel działania FENG.01.01 Ścieżka SMART

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Dla kogo FENG.01.01 Ścieżka SMART?

Ze wsparcia mogą korzystać:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów, które aplikują do PARP;
  • duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw, a także konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, które aplikują do NCBR.

Na co udzielane jest wsparcie?

W ramach działania udzielane jest kompleksowe wsparcie projektów obejmujących następujące moduły:

  • B+R,
  • wdrożenie innowacji,
  • infrastruktura B+R,
  • cyfryzacja,
  • zazielenienie przedsiębiorstw,
  • internacjonalizacja,
  • kompetencje.

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. W przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co najmniej moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Po więcej informacji o programie FENG, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest