Referencje

Referencje


Open Concept sp. z o.o. przygotowała dla naszej firmy wniosek o dofinansowanie pn. „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii MoBiSys” o wartości 6 104 451,73 PLN w ramach Poddziałania 1.2, ogłoszonego przez NCBR. Pracownicy spółki brali udział na każdym etapie przygotowania wniosku, od współtworzenia koncepcji agendy badawczej po etap podpisania umowy o dofinansowanie. Wykazali się przy tym ogromną wiedzą i doświadczeniem, co wpłynęło na sprawne przygotowanie wniosku.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Proces realizacji powierzonego firmie Open Concept zadania przebiegał szybko i sprawnie, a wzajemna współpraca układała się wzorowo. Niewątpliwie do atutów firmy należy rzetelne i fachowe podejście do zagadnień, jak również otwartość i zaangażowanie.

FOSFAN S.A.

Dzięki skuteczności firmy Open Concept Sp. z o.o. nasza firma uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie w PKO BP usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain” o wartości 13 364 635,51 PLN w ramach Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Konkurs 5/1.1.1/2018), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spółka Open Concept zasługuje bez wątpienia na zaufanie.

PKO Bank Polski

Dzięki współpracy z firmą Open Concept, nasz projekt projekt „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii, zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej” znalazł się na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie. Kwota dofinansowania wynosi ponad 3 mln PLN. Rekomendujemy firmę Open Concept jako solidnego i wiarygodnego partnera w procesie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Firma Open Concept przeprowadziła dla Enea Centrum szkolenie pt. “Zasady rozliczania projektów w ramach działania 1.2. PO IR”. Prowadzący szkolenie konsultanci cechowali się rozległą wiedzą, a także otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Wiedza teoretyczna i praktyczna, przekazana przez pracowników spółki Open Concept, jest wykorzystywana podczas zarządzania projektami w Enea Centrum sp. z o.o. Śmiało mogę polecić spółkę Open Concept jako solidnego partnera do realizacji specjalistycznych szkoleń w przedstawionym zakresie.

ENEA Centrum sp. z o.o.

Dzięki pomocy Open Concept w przygotowaniu wniosku o dotacje ze środków unijnych w ramach WRPO Poddziałanie 1.5.2, firma jest w trakcie realizacji projektu. Pracownicy firmy Open Concept wykazali się profesjonalizmem, skrupulatnością i dbałością o interes mojego przedsiębiorstwa.

Piotr Sobański NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia

Firma Open Concept opracowała i przygotowała dla naszej Spółki wniosek „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii” o wartości ok. 4 mln zł w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pracownicy wykazali się profesjonalizmem oraz rzetelnością i są wiarygodnym partnerem do dalszej współpracy, na którą liczymy.

A-LIMA-BIS SP. Z O.O.

Nasza firma uzyskała dofinansowanie projektu pn. „BIOPUAP – chmurowy system uwierzytelnienia biometrycznego” o wartości 10 968 785,00 PLN, w ramach Poddziałania 1.1.1 (Konkurs 2/1.1.1/2019), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wysoka jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do naszych potrzeb, pozwoliły na uzyskanie wysokiej oceny merytorycznej wniosku.

PKO Bank Polski

Open Concept sp. z o.o. przygotowała dla naszej firmy wniosek o dofinansowanie pn. „Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” o wartości 6 274 735,88 PLN w ramach Poddziałania 1.1.1, ogłoszonego przez NCBR. Spółka Open Concept bez wątpienia zasługuje na zaufanie w zakresie powierzenia jej opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Niniejszym udzielam rekomendacji firmie Open Concept, jako profesjonalnemu Partnerowi we współpracy w zakresie doradztwa w obszarze pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich oraz krajowych oraz w zakresie rozliczania i realizacji projektów dotacyjnych.

RECODED Dariusz Walczak

Mając za sobą blisko roczną współpracę uważam, że firma Open Concept jest godnym polecenia partnerem do współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dzięki Open Concept, nasz projekt składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 1.2.1 “Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny. Niezwykle cenne okazało się doświadczenie zespołu, co było widoczne podczas pracy nad wnioskiem i w naszym przekonaniu istotnie wpłynęło na sukces.

Jurmet Sp. z o.o. Sp. k.

Nasza firma uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Modele i techniki zarządzania poprawnością i aktualnością danych podstawowych klientów/obywateli w dużej instytucji finansowej przy wykorzystaniu modelowania samouczącego” o wartości 13 853 653,75 PLN, w ramach Poddziałania 1.1.1 (Konkurs 2/1.1.1/2019), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pracownicy spółki brali udział w każdym etapie przygotowania wniosku. Wykazali się przy tym ogromną wiedzą i doświadczeniem, co wpłynęło na sprawne przygotowanie wniosku.

PKO Bank Polski

Spółka Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie współpracuje z firmą Open Concept Sp. z o.o. w zakresie bieżącego doradztwa dla swoich klientów. Współpraca ta zaowocowała projektami, które zdobyły finansowanie. Wysoki poziom świadczonych usług dowodzi, że Spółka ma duże doświadczenie w zakresie doradztwa i ukierunkowana jest na potrzeby klienta.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie

Potwierdzamy, że firma Open Concept sp. z o.o. udzieliła nam wsparcia przy aplikowaniu o środki pochodzące z konkursu ,,Szybka Ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2074-2020. Dzięki współpracy z Open Concept projekt S-AWARE – zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 396 863,55 PLN, a całkowita kwota projektu wyniosła 13 734 201,78 PLN.

Teleste Video Networks Sp. z o.o.