Różnice między FENG a POIR
23/03/2022
FENG
Różnice między FENG a POIR
23/03/2022

Analiza projektu Programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027) pozwala wskazać jakich różnic w stosunku do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą spodziewać się wnioskodawcy w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

1. Program FENG będzie miał strukturę modułową.

Obowiązkowe moduły w Programie to Prace B+R oraz Infrastruktura B+R.

Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, natomiast moduł Infrastruktura B+R pozwoli na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej.

Zakres projektu będzie mógł zostać uzupełniony o moduły fakultatywne, czyli:

  • wdrożenie innowacji, 
  • kompetencje, 
  • zazielenienie przedsiębiorstw, 
  • cyfryzacja,
  • internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa.

Wnioskodawca będzie mógł wybrać moduły, które pozwolą na jak najlepszą realizację celów projektu.

2. Zmiana instytucji odpowiedzialnej za obsługę przedsiębiorstw z sektora MŚP

Dotychczas oceną projektów B+R zajmowało się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program FENG rozdziela procedowanie wniosków o dofinansowanie między dwie instytucje:

  • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – wyłącznie MŚP i ich konsorcja;
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja z MŚP i organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także konsorcja MŚP z organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

3. Nowe możliwości wsparcia dla dużych przedsiębiorstw typu mid-cap i small mid-cap

Program FENG wprowadza podział dużych przedsiębiorstw: 

– small mid-cap, czyli małe spółki o średniej kapitalizacji, które oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP,

– mid-cap, czyli spółki o średniej kapitalizacji, które oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi programu FENG dla przedsiębiorstw typu small mid-cap i mid-cap przewidziano większy wybór dostępnych konkursów niż było to w programie PO IR.

4. Zielony ład i cyfryzacja

Program FENG na lata 2021-2027 stawia duży nacisk na inwestycje przyjazne środowisku. Wspierać będzie niskoemisyjną, odporną i inwestującą w odnawialne źródła energii gospodarkę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie FENG? Zapraszamy do kontaktu!

Źródło: Założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Pin It on Pinterest