RUSZYŁ KONKURS ŚCIEŻKA SMART!
10/02/2023

Ogłoszono pierwszy konkurs w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART. Już 21 lutego ruszy nabór wniosków zarówno dla przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i dla dużych firm. Nabór zakończy się 12 kwietnia.

Projekt, w przypadku MŚP obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji, w przypadku dużych przedsiębiorstw moduł obowiązkowy to B+R. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

Ogłoszenie konkursu dla MŚP w PARP: Ścieżka SMART MŚP

Ogłoszenie konkursu dla dużych firm w NCBR: Ścieżka SMART duże firmy

W 2023 przewidziano jeszcze klika naborów wniosków.

Zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest