DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W ŁÓDZKIM!
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W ŁÓDZKIM!

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów): MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca).  JAKIE PROJEKTY MOGĄ...

czytaj dalej
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W MAŁOPOLSCE!
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W MAŁOPOLSCE!

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji, typ A wdrażanie innowacji. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa...

czytaj dalej
KONKURS NA PROJEKTY B+R DLA DOLNEGO ŚLĄSKA!
KONKURS NA PROJEKTY B+R DLA DOLNEGO ŚLĄSKA!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Jeden obejmuje swym zakresem województwo dolnośląskie bez powiatu zgorzeleckiego, a drugi powiat zgorzelecki. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O...

czytaj dalej
Konkurs dla Wielkopolski Wschodniej
Konkurs dla Wielkopolski Wschodniej

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków...

czytaj dalej
KREDYT TECHNOLOGICZNY FENG
KREDYT TECHNOLOGICZNY FENG

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs w ramach działania 2.32 Kredyt technologiczny FENG. Jest to wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług...

czytaj dalej
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI

Moduł ten może pełnić rolę modułu obligatoryjnego w przypadku projektów małych i średnich przedsiębiorstw lub modułu fakultatywnego w przypadku projektów składanych przez duże przedsiębiorstwa. Czym jest moduł wdrożenie innowacji? W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie wdrożenia...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest