Procedury wyboru wykonawców w projektach B+R
Procedury wyboru wykonawców w projektach B+R

Realizując projekt badawczy, często musimy zakupić środki trwałe lub materiały niezbędne do przeprowadzenia badań. Możemy też potrzebować wsparcia podwykonawcy, któremu zlecimy wykonanie części prac. W takich przypadkach należy pamiętać, że umowa o dofinansowanie projektu nakłada na...

czytaj dalej
Audyt i kontrola realizacji projektów POIR
Audyt i kontrola realizacji projektów POIR

Nieodzownym elementem realizacji projektu unijnego jest kontrola poprawności jego realizacji. Weryfikacja dotyczy zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych projektu. Podpisując umowę o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz audytowi prowadzonym przez...

czytaj dalej
Komercjalizacja czyli jak wdrożyć wyniki projektu badawczego
Komercjalizacja czyli jak wdrożyć wyniki projektu badawczego

Na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych składają się wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby umożliwiały osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych. Wszystkie podmioty realizujące,...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest