Zielony Ład w ramach FENG
23/03/2022
Zielony Ład
Zielony Ład w ramach FENG
23/03/2022

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.

W jaki sposób program FENG wspiera Zielony Ład?

Program FENG na lata 2021-2027 adresuje wyzwania związane z gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ), zrównoważonym rozwojem i aspektami środowiskowymi.

W obszarze tym FENG wspiera prace B+R prowadzące do innowacji w zakresie technologii środowiskowych, niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne gospodarowanie zasobami, a także wdrożenie wyników tych prac. FENG oferuje również szerokie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie ekoprojektowania, realizacji ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji, wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw, a także tworzenie cyrkularnych łańcuchów wartości. Powyższe cele będą realizowane w FENG zarówno w ramach kompleksowych projektów w module Zazielenienie przedsiębiorstw w formie dotacji, jak i w ramach instrumentów finansowych, mieszanych oraz przy wykorzystaniu alternatywnych metod finansowania B+R (jak innowacyjne zamówienia publiczne czy wielkie wyzwania).

Program FENG:

  • zapewni środki na B+R oraz zielone technologie. Nowością mają być dotacyjne projekty kompleksowe, w których będzie można otrzymać wsparcie nie tylko na B+R, ale także na infrastrukturę B+R, wdrożenie, internacjonalizację oraz właśnie zazielenianie działalności,
  • stanowi wsparcie w przeprowadzaniu ocen środowiskowych, dotyczących śladu środowiskowego i cyklu życia danego produktu. Będzie także propagować świadectwo Environmental Technology Verification, stanowiące obiektywną weryfikację wpływu środowiskowego rozwijanych technologii,
  • wzmocni zielone kompetencje kadr przedsiębiorstw na przykład w zakresie ekoprojektowania,
  • rozwinie potencjał klastrów w tworzeniu cyrkularnych łańcuchów wartości i symbioz przemysłowych, na przykład w modelu „twój odpad moim surowcem”,
  • uruchomi zieloną ścieżkę w kredycie technologicznym, a także w ramach programów rozwojowych (typu Scale up green), w którym startupy będą dostarczały większym przedsiębiorcom rozwiązania odpowiadające na ich prośrodowiskowe potrzeby rozwojowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie FENG? Zapraszamy do kontaktu!

Źródło: Europejski Zielony Ład – szanse dla polskiej gospodarki, Założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest