Oferujemy specjalistyczne doradztwo w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Profesjonalnie wspieramy w pozyskiwaniu dotacji.

Dowiedz się więcej

Współpracę z klientem zaczynamy od analizy przedsiębiorstwa. Doradzamy w wyborze instrumentów wsparcia (dotacji), pozyskujemy je i rozliczamy. Doradzamy w kwestiach prowadzenia prac B+R, komercjalizacji oraz wprowadzeniu efektów projektu na rynek.

Pierwszy krok, to kontakt z nami !


Sprawdź ofertę

Oferta


Co możemy dla Ciebie zrobić?

O firmie


Trochę o nas

Czym się zajmujemy

Spółka OPEN CONCEPT kompleksowo wspiera środowisko biznesowe i naukowe w opracowaniu najlepszej strategii rozwoju, przy czym szczególny nacisk kładziemy na możliwości wykorzystywania do tego celu środków unijnych oraz dotacji. Pomagamy od momentu przygotowania wspólnie z klientem pomysłu. Następnie pozyskujemy odpowiednie finansowanie i niezbędnych partnerów do jego realizacji. Udzielamy wsparcia w trakcie samej realizacji projektu, aż do momentu wprowadzenia rezultatów pomysłu w życie.

Specjalizujemy się w projektach badawczo-rozwojowych i współpracy z firmami oraz naukowcami.

Kim jesteśmy

Spółka OPEN CONCEPT została zarejestrowana w 2014 roku. Jej założycielami są eksperci, którzy od lat współpracują przy projektach badawczo-rozwojowych. Zespół OPEN CONCEPT tworzą doświadczone osoby, które w praktyce zdobyły wiedzę w następujących obszarach: komercjalizacji, pozyskiwaniu dotacji, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych, księgowości, obsługi prawnej, doradztwa strategicznego dla firm.

Standardy pracy

  • Zaufanie
  • Indywidualizm
  • Bezpieczeństwo
  • Jakość

Najważniejszym elementem naszej pracy jest zaufanie oraz indywidualne podejście, dlatego pierwszym krokiem jest bezpośrednie spotkanie z klientem, w celu poznania wzajemnych oczekiwań oraz określeniu możliwości współpracy. Standardem jest podpisanie umowy o poufności, którą zawieramy w pierwszym etapie nawiązywania relacji partnerskiej, gwarantując bezpieczeństwo w przepływie informacji.

Wysoka jakość naszych usług charakteryzuje się profesjonalnym doradztwem. Jesteśmy po to, aby wspierać i informować na bieżąco o każdej możliwości wsparcia dla klienta, która pojawia się na rynku. Przekazywane informacje są na bieżąco aktualizowane, tak, aby klient zawsze miał pełną wiedzę w danym obszarze (nowe rozporządzenia, nowe możliwości otrzymania wsparcia, zmiany w przepisach).

Obsługiwane mechanizmy wsparcia

Wspieramy w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych i krajowych: m.in. HORYZONT 2020, Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalne Programy Operacyjne, Inicjatywa EUREKA, programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.