Open Concept

INNOWACJE
INNOWACJE
INNOWACJE
BADANIA I ROZWÓJ
BADANIA I ROZWÓJ
KOMERCJALIZACJA
KOMERCJALIZACJA
Oferujemy specjalistyczne doradztwo
w pozyskiwaniu i realizacji projektów unijnych!
Slider

Klienci o nas

Proces realizacji powierzonego firmie Open Concept zadania przebiegał szybko i sprawnie, a wzajemna współpraca układała się wzorowo. Niewątpliwie do atutów firmy należy rzetelne i fachowe podejście do zagadnień, jak również otwartość i zaangażowanie.

FOSFAN S.A.

Spółka Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie współpracuje z firmą Open Concept Sp. z o.o. w zakresie bieżącego doradztwa dla swoich klientów. Współpraca ta zaowocowała projektami, które zdobyły finansowanie. Wysoki poziom świadczonych usług dowodzi, że Spółka ma duże doświadczenie w zakresie doradztwa i ukierunkowana jest na potrzeby klienta.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie

Mając za sobą blisko roczną współpracę uważam, że firma Open Concept jest godnym polecenia partnerem do współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Firma Open Concept przeprowadziła dla Enea Centrum szkolenie pt. “Zasady rozliczania projektów w ramach działania 1.2. PO IR”. Prowadzący szkolenie konsultanci cechowali się rozległą wiedzą, a także otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Śmiało mogę polecić spółkę Open Concept jako solidnego partnera do realizacji specjalistycznych szkoleń w przedstawionym zakresie.

ENEA Centrum sp. z o.o.

Dzięki Open Concept, nasz projekt składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 1.2.1 “Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny. Niezwykle cenne okazało się doświadczenie zespołu, co było widoczne podczas pracy nad wnioskiem i w naszym przekonaniu istotnie wpłynęło na sukces.

Jurmet Sp. z o.o. Sp. k.

Dzięki współpracy z firmą Open Concept, nasz projekt znalazł się na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie. Kwota dofinansowania wynosi ponad 3 mln PLN. Rekomendujemy firmę Open Concept jako solidnego i wiarygodnego partnera w procesie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Niniejszym udzielam rekomendacji firmie Open Concept, jako profesjonalnemu Partnerowi we współpracy w zakresie doradztwa w obszarze pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich oraz krajowych oraz w zakresie rozliczania i realizacji projektów dotacyjnych.

RECODED Dariusz Walczak

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Open Concept Sp. z o.o. jako solidnego oraz w pełni profesjonalnego partnera w zakresie pozyskiwania dotacji na realizacje projektów badawczo-rozwojowych.

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.

Dzięki pomocy Open Concept w przygotowaniu wniosku o dotacje ze środków unijnych w ramach WRPO Poddziałanie 1.5.2, firma jest w trakcie realizacji projektu. Pracownicy firmy Open Concept wykazali się profesjonalizmem, skrupulatnością i dbałością o interes mojego przedsiębiorstwa.

Piotr Sobański NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia

Aktualności

150 mln zł do rozdania w nowym konkursie IUSER!

Program IUSER jest szansą dla producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej. Konkurs jest organizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. (więcej…)
Czytaj dalej...

Nabór wniosków dla innowacyjnego gazownictwa - konkurs INGA

INGA to pierwszy konkurs realizowany przy współpracy GAZ-SYSTEM, PGNiG oraz NCBR. Jego celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego. Dofinansowanie będzie przeznaczone na projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo wyłącznie prace rozwojowe…
Czytaj dalej...

Bony na innowacje dla MŚP - Współpraca świata biznesu i nauki

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający pomysł na innowacyjny produkt, ale nie dysponujący zasobami naukowymi do jego opracowania, mają szansę skorzystać z dofinansowania udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Poddziałanie 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” umożliwia…
Czytaj dalej...