Pozyskujemy dotacje unijne na rozwój polskich firm

%

Posiadamy jeden z największych success rate na rynku w zakresie opracowywania projektów badawczo-rozwojowych wynoszący 90% i rozliczamy się w oparciu o model redukujący ryzyko inwestycyjne Twojej firmy.

%

Posiadamy jeden z największych success rate na rynku w zakresie opracowywania projektów badawczo-rozwojowych – 90% i rozliczamy się w oparciu o model redukujący ryzyko inwestycyjne Twojej firmy.

Poznaj nasz model współpracy stworzony z myślą o potrzebach i celach przedsiębiorców:

Bezpłatna ocena potencjału wniosku i wytypowanie konkursu

Współpracę rozpoczynamy od bezpłatnej konsultacji, na której określamy Twoje cele i potrzeby, a następnie dokonujemy oceny potencjału wniosku. W kolejnym kroku wybieramy konkurs, w którym Twój wniosek ma największą szansę na sukces.

Dalszą współpracę podejmujemy tylko, jeśli w naszej ocenie Twój wniosek ma duże szanse na otrzymanie dotacji.

Umowa i dokumentacja

Podpisujemy umowę na zrozumiałych zasadach i jasno określonych harmonogramie i zakresie prac. Na tym etapie przygotowujemy również dokumentację aplikacyjną oraz podpisujemy umowę o zachowaniu poufności, chroniącą interesy Twojej firmy.

Przygotowanie wniosku

Wniosek przygotowujemy w ścisłej współpracy ze specjalistami z Twojej firmy lub zewnętrznym zespołem naukowym, który znajdujemy, jeśli Twoje przedsiębiorstwo nie posiada odpowiednich zasobów ludzkich. Wspieramy Cię także w wyłonieniu podwykonawców, jeśli ich udział jest zaplanowany w projekcie.

Weryfikacja wniosku

W trakcie tworzenia wniosku jesteś na bieżąco informowany o postępach i odpowiadamy na Twoje pytania, wyjaśniając wszelkie wątpliwości i niejasności. 

Wniosek weryfikowany jest na trzech etapach – początkowym, w trakcie prac i na samym ich końcu, gdy będzie gotowa jego finalna wersja. Po zakończeniu prac wniosek jest oceniany zgodnie z kryteriami wyboru, a Ty otrzymujesz informację o jego mocnych i słabych stronach. Wniosek zostaje złożony dopiero po otrzymaniu od Ciebie pełnej akceptacji.

Złożenie wniosku

Po weryfikacji i akceptacji wniosku, składamy go w odpowiedniej instytucji z zachowaniem wszystkich wymogów formalnych.

Proces oceny wniosku i przygotowanie do spotkania z panelem ekspertów

Częścią procesu przyznawania dotacji jest weryfikacja wniosku podczas spotkania online z panelem ekspertów. Na spotkaniu Ty i Twój zespół będziecie musieli odpowiedzieć na pytania specjalistów odpowiedzialnych za ocenę wniosku i podjęcie decyzji o jego akceptacji lub odrzuceniu.

W procesie współpracy przygotowujemy Twoją firmę do udziału w panelu ekspertów, omawiając i wskazując odpowiedzi na potencjalne pytania, które mogą pojawić się ze strony ekspertów.

Etap ten zwykle wymaga więcej pracy, jednak jest ona tego warta – nasi klienci osiągają doskonałe wyniki podczas obrony projektu podczas panelu ekspertów.

Finalizacja złożenia wniosku

W przypadku rekomendowania wniosku do dofinansowania, wspieramy Cię w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Jeśli opinia panelu ekspertów była negatywna – przygotowujemy protest lub typujemy inny konkurs, w którym wniosek ma szansę na sukces.

Rozliczenie

Jeśli chcesz, możemy zająć się również rozliczaniem otrzymanej dotacji. Więcej o tej usłudze przeczytasz tutaj.

Bezpieczna forma rozliczenia
redukująca ryzyko inwestycyjne

Koszt naszej usługi to połączenie opłaty bazowej pobieranej w momencie rozpoczęcia współpracy oraz success fee od kwoty dotacji tylko w przypadku jej uzyskania. Ocena potencjału wniosku jest bezpłatna.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu wniosków na:

Projekty badawczo-rozwojowe

Wyniki projektów badawczo-rozwojowych muszą wyróżniać się innowacyjnością stosowanych rozwiązań. Ułatwiają firmom wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, a także optymalizację procesów ich produkcji lub świadczenia.

Projekty inwestycyjne

Dotacje na automatyzację, budowanie, rewitalizację, powiększanie zakładów produkcyjnych, wprowadzanie nowoczesnych technologii i procesów, oraz projekty ekologiczne.

Pin It on Pinterest