Skuteczne rozliczenie projektu – zrealizuj zaplanowane we wniosku prace zgodnie z umową o dofinansowanie i poprawnie rozlicz dotację

Z
Z
Z

Prace związane z realizacją projektu to często większe wyzwanie niż przygotowanie wniosku i pozyskanie środków.

Właściwe rozliczenie i zarządzanie projektem pozwoli Twojej firmie na realizację prac zgodnie z harmonogramem, optymalne zarządzanie budżetem, redukcję ryzyka oraz dopełnienie wszystkich formalności względem podmiotów kontrolujących proces realizacji i rozliczania projektu. 

Wiedza na temat procedur związanych z realizacją projektu jest niezbędna, aby nie narazić się na korekty finansowe lub zwrot całości dotacji w przypadku rozwiązania umowy przez Instytucję Finansującą.

Z

Prace związane z realizacją projektu to często większe wyzwanie niż przygotowanie wniosku i pozyskanie środków.

 

Z

Właściwe rozliczenie i zarządzanie projektem pozwoli Twojej firmie na realizację prac zgodnie z harmonogramem, optymalne zarządzanie budżetem, redukcję ryzyka oraz dopełnienie wszystkich formalności względem podmiotów kontrolujących proces realizacji i rozliczania projektu. 

Z

Wiedza na temat procedur związanych z realizacją projektu jest niezbędna, aby nie narazić się na korekty finansowe lub zwrot całości dotacji w przypadku rozwiązania umowy przez Instytucję Finansującą.

W naszej ofercie znajdziesz usługi dopasowane do potrzeb Twojej firmy:

Usługa rozliczania projektu
– związana z prawidłowym finansowym rozliczeniem projektu.

Usługa zarządzania projektem
– związana z prawidłowym finansowym i rzeczowym rozliczeniem projektu.

   Doradztwo w okresie trwałości projektu.

 

W ramach naszego wsparcia m.in.:

  przejmiemy za Ciebie kontakt z Instytucją Finansującą

 będziemy obsługiwać system dedykowany do rozliczenia projektu

 przygotujemy wnioski o zmiany do Instytucji Finansującej

 przygotujemy niezbędne pakiety dokumentów i wzorów dotyczące poprawnej promocji projektu

 dla zespołu zaangażowanego w realizację projektu przeprowadzimy szkolenie z zasad realizacji projektów unijnych

 będziemy wspierać Kierownika Projektu / Kierownika Modułu i kadrę zarządzającą na każdym etapie realizacji projektu

 przygotujemy wnioski o zaliczki oraz rozliczające otrzymaną dotację

 opracujemy dokumentację na potrzeby spełnienia zasady konkurencyjności i przeprowadzimy niezbędne procedury wyboru wykonawców usług / dostawców towarów

 przygotujemy poprawnie dokumenty do kontroli i archiwizacji

 będziemy monitorować budżet i poprawność ponoszonych wydatków

 zweryfikujemy dokumentację sprawozdawczą i jej zgodność z wnioskiem o dofinansowanie

 

Pin It on Pinterest