Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji

Dotacje to doskonały sposób na zwiększenie możliwości rozwojowych zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i małych i średnich firm. Pozwalają one na wdrażanie nowych produktów i usług, rozbudowę możliwości produkcyjnych i infrastruktury przedsiębiorstw oraz wyjście na rynki zagraniczne. Jako specjaliści koncentrujemy się na pozyskiwaniu dotacji dla firm oraz jednostek naukowo-badawczych w ramach programów, które oferują największe możliwości rozwoju. 

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty B+R ułatwiają firmom wprowadzenie na rynek zupełnie nowych lub ulepszonych produktów i usług. Można je też wykorzystać do ulepszenia procesów produkcji lub świadczenia usług.

Wyniki projektów badawczo-rozwojowych muszą wyróżniać się innowacyjnością rozwiązań i nowością rynkową.

Projekty inwestycyjne

Są to dotacje na budowanie i powiększanie zakładów produkcyjnych, wprowadzanie nowoczesnych technologii i procesów oraz automatyzację. Pozwalają też na rewitalizację i adaptację budynków.

Dotacje na inwestycje wymagają właściwego przygotowania: analiz finansowych, biznes planów i studiów wykonalności.

Projekty umiędzynaradawiające

To projekty, których celem jest wpieranie ekspansji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, m.in. poprzez: udział w targach międzynarodowych, poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych.

Konkursy na takie projekty często dedykowane są konkretnym branżom, niekiedy wymagane są strategie eksportowe.

Jak przebiega WSPÓŁPRACA Z OPEN CONCEPT?

1. SPOTKANIE

Pierwszym krokiem jest bezpośrednie spotkanie z klientem, w celu poznania wzajemnych oczekiwań oraz określenia możliwości dalszej współpracy.  W wyniku spotkania i analizy pomysłów powstają rekomendacje dla klienta dotyczące możliwych źródeł pozyskania dofinansowania.

2. UMOWA Z Open Concept

W zawieranej z nami umowie znajduje się dokładny harmonogram prac wraz z informacją, jakie materiały będą do opracowania po stronie klienta. Na ich podstawie przygotujemy kompletną dokumentację aplikacyjną. Podpisujemy też umowę o poufności, gwarantując bezpieczeństwo w przepływie informacji.

3. WSPÓŁPRACA

Podczas całego procesu aplikowania jesteśmy w ciągłym kontakcie z klientem, aby na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości i informować o aktualnym stanie prac nad wnioskiem.

4. Złożenie WNIOSKU

Wynikiem współpracy jest przygotowany kompletny wniosek o dofinansowanie, który składamy w danej instytucji finansującej.

5. PROCES OCENY

W ramach oferty na pozyskiwanie dotacji jesteśmy z klientem również w czasie oceny złożonego wniosku. Pomagamy odnieść się do uwag instytucji finansującej i przygotować się do obrony projektu przed panelem ekspertów.

6. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Po przyznaniu dotacji pomagamy w kontaktach z instytucją finansującą i w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.