DOTACJE NA PROMOCJĘ ZAGRANICZNĄ!
20/10/2023
DOTACJE NA PROMOCJĘ ZAGRANICZNĄ!
20/10/2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków w ramach działania FENG 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

Sektory gospodarki to:

 1. Sektor medyczny i farmaceutyczny,
 2. Sektor budowy i wykańczania budowli,
 3. Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 4. Sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 5. Sektor IT/ICT,
 6. Sektor przemysłu kreatywnego,
 7. Sektor kosmetyczny,
 8. Sektor maszyn i urządzeń,
 9. Sektor meblarski,
 10. Sektor motoryzacyjny,
 11. Sektor pojazdów szynowych,
 12. Sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 13. Sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 14. Sektor lotniczo-kosmiczny,
 15. Sektor spożywczy

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.

Poziom dofinansowania: do 50 %.

Nie określono minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Istotne warunki konkursu:

 • Wnioskodawca w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskał przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług. 
 • Wnioskodawca musiał 1) ponosić nakłady na działalność badawczo-rozwojową w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o działalności badawczo-rozwojowej PNT-01 za co najmniej jeden rok we wskazanym okresie, załączonym do wniosku, lub 2) wdrożyć innowacje produktowe lub w procesach biznesowych w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o innowacjach PNT-02 załączonym do wniosku.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2023 r.

Masz pytania, zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest