DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W MAŁOPOLSCE!
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W MAŁOPOLSCE!

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji, typ A wdrażanie innowacji. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa...

czytaj dalej
DOTACJE NA B+R DLA LUBELSKIEGO!
DOTACJE NA B+R DLA LUBELSKIEGO!

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór w ramach działania1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (typ projektu 2), Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wsparcie ma na celu wzrost...

czytaj dalej
DOTACJE NA B+R DLA ŚLĄSKA!
DOTACJE NA B+R DLA ŚLĄSKA!

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych...

czytaj dalej
KONKURS NA PROJEKTY B+R DLA DOLNEGO ŚLĄSKA!
KONKURS NA PROJEKTY B+R DLA DOLNEGO ŚLĄSKA!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Jeden obejmuje swym zakresem województwo dolnośląskie bez powiatu zgorzeleckiego, a drugi powiat zgorzelecki. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O...

czytaj dalej
RUSZYŁ KONKURS NA B+R DLA MAZOWSZA!
RUSZYŁ KONKURS NA B+R DLA MAZOWSZA!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, nr FEMA.01.01-IP.01-013/24, Typ projektu: Projekty modułowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O...

czytaj dalej
KONKURS NA BADANIA I INNOWACJE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
KONKURS NA BADANIA I INNOWACJE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje. Kto może otrzymać dofinansowanie w konkursie? Przedsiębiorstwa z terenu województwa lubuskiego: mikro, małe i...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest