DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W ŁÓDZKIM!
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W ŁÓDZKIM!

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów): MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca).  JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ...

czytaj dalej
PROJEKTY B+R DLA LUBELSKIEGO!
PROJEKTY B+R DLA LUBELSKIEGO!

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór nr FELU.01.03-IP.01-002/24 w ramach Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (typ projektu 1), programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. KTO MOŻE...

czytaj dalej
DOTACJE W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO
DOTACJE W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę...

czytaj dalej
DOTACJE NA B+R DLA MAZOWSZA!
DOTACJE NA B+R DLA MAZOWSZA!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 1.1 Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza. Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez...

czytaj dalej
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W MAŁOPOLSCE!
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W MAŁOPOLSCE!

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji, typ A wdrażanie innowacji. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa...

czytaj dalej
DOTACJE NA B+R DLA LUBELSKIEGO!
DOTACJE NA B+R DLA LUBELSKIEGO!

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór w ramach działania1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (typ projektu 2), Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wsparcie ma na celu wzrost...

czytaj dalej

Pin It on Pinterest