DOTACJE W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO
19/04/2024
DOTACJE W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO
19/04/2024

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH KONKURSU?

Konkurs zakłada wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Przykłady inwestycji:

  • termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • instalacje OZE,
  • energooszczędne procesy produkcyjne (zakup, wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
  • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
  • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności, wymiana/modernizacja źródeł ciepła.

Ważną informacją dla przedsiębiorców jest konieczność wcześniejszego przeprowadzania audytu energetycznego, a warunkiem otrzymania wsparcia będzie uzyskanie oszczędności energii przynajmniej na poziomie 30%.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem. 

Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK.

Alokacja na konkurs to aż 660 mln zł!

Nabór wniosków potrwa do 25 lipca 2024 r.

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji!

Pin It on Pinterest