KONKURS NA BADANIA I INNOWACJE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
05/12/2023
KONKURS NA BADANIA I INNOWACJE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
05/12/2023

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje.

Kto może otrzymać dofinansowanie w konkursie?

Przedsiębiorstwa z terenu województwa lubuskiego:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia co najmniej w trakcie realizacji projektu współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie działalności badawczo – innowacyjnej,
 • konsorcjum/partnerstwo przedsiębiorstw,
 • konsorcjum /partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Na co można otrzymać dofinansowanie ?

 1.  II typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
 2. III typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe.

Typów projektu nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

Realizacja projektu nie może zakończyć się później niż 30.06.2027 r.

II typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę B+R

W ramach II typu projektu dofinansowanie jest przeznaczone na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności B+R przedsiębiorstw.

 •  maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 mln zł
 • minimalna kwota dofinansowania: brak

III typ projektu: Wsparcie działalności B+R

W ramach III typu projektu możliwa będzie realizacja projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. 

 •  maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 15 mln zł
 • minimalna kwota dofinansowania: 200 tys. zł

Dodatkowymi, nieobowiązkowymi modułami w projekcie mogą być: 

 • wdrożenie innowacji – obejmuje wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, 
 • infrastruktura B+R – dotyczy dofinansowania infrastruktury B+R niezbędnej do przeprowadzenia prac B+R objętych projektem. Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez Wnioskodawcę planu prac B+R. 
 • kompetencje – dotyczy dofinansowania zdobywania i rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających zaangażowanych w projekcie w ramach prac B+R lub do obsługi infrastruktury B+R sfinansowanej w ramach projektu, 
 • cyfryzacja – dotyczy dofinansowania inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, zmierzających do cyfryzacji produkcji, usług, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Wszystkie moduły muszą być powiązane z pracami B+R, realizować wspólny cel oraz muszą być ze sobą logicznie powiązane (moduły dodatkowe uzupełniają prace B+R).

Realizacja zasadniczej części projektu (obowiązkowego Modułu Prace B+R) badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych powinna prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu ulepszeń do już oferowanych / stosowanych przez przedsiębiorstwo produktów, usług, procesów. Zaś celem realizacji prac B+R powinno być wprowadzenie wyników projektu na rynek.

Nabór wniosków trwa od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. do godz. 23.59.

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji!

Pin It on Pinterest