Komercjalizacja czyli jak wdrożyć wyniki projektu badawczego
16/05/2018
OpenConcept_pozyskiwanie środków unijnych dla firm i jednostek naukowo-badawczych
Komercjalizacja czyli jak wdrożyć wyniki projektu badawczego
16/05/2018

Na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych składają się wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby umożliwiały osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.

Wszystkie podmioty realizujące, bądź chcące realizować projekty finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będą musiały zapoznać się z terminem wdrożenia wyników projektu do gospodarki czy też z komercjalizacją wyników badań. Właściwie dobrana ścieżka komercjalizacji może być kluczowym czynnikiem sukcesu w osiąganiu korzyści finansowych z prowadzonych prac B+R.

Sposoby komercjalizacji wyników prac B+R

Podmioty, które przeprowadziły prace badawczo-rozwojowe, a następnie rozważają komercjalizację wyników tych prac, mogą to uczynić na trzy sposoby:

  • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących podmiotowi praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych na zasadach rynkowych;
  • sprzedaż na zasadach rynkowych praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy;
  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

Komercjalizacja poprzez sprzedaż i udzielanie licencji

W rzeczywistości gospodarczej istnieje wiele ścieżek udostępniania rezultatów prac badawczych i rozwojowych (B+R) stronom trzecim. Najczęstszymi i najbardziej podstawowymi ścieżkami komercjalizacji są:

  • udzielenie licencji na wykorzystanie rezultatów prac B+R,
  •  sprzedaż rezultatów prac B+R.

Udzielenie licencji – bardziej zaawansowana forma komercjalizacji dotyczy upoważnienia osoby trzeciej do korzystania z prawa własności za wynagrodzeniem. Wymaga większych nakładów z uwagi na długoterminowy charakter transakcji. Pozwala na zachowanie praw własności przy licencjodawcy.

Sprzedaż wyników – najprostsza forma i jednocześnie najmniej dochodowa forma komercjalizacji, łącząca się z przekazaniem praw własności dla kupującego. Zawsze przed sprzedażą jest wymagana wycena sprzedawanego prawa własności.

Komercjalizacja we własnej działalności gospodarczej

komercjalizacji we własnej działalności gospodarczej mówi się wtedy, kiedy podmiot, który przeprowadził prace badawczo-rozwojowe i jest właścicielem rezultatów tych prac, decyduje się wykorzystać wyniki prac B+R we własnej działalności gospodarczej. Taki sposób komercjalizacji może odbyć się także poprzez wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do nowo powołanej spółki (SPIN-OFF). Jest to najtrudniejsza metoda komercjalizacji, wiążąca się z największym ryzykiem, ale najbardziej dochodowa i pozostawiająca prawa własności przy wynalazcy.

Przygotowując projekt do NCBR należy wybrać i opisać sposób komercjalizacji. Wybrana ścieżka wdrożenia wyników prac powinna mieć na celu osiąganie największych przychodów z otrzymanych w projekcie wyników prac B+R.

Chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach komercjalizacji? Skontaktuj się z nami!

Pin It on Pinterest