Konkurs dla Wielkopolski Wschodniej
05/07/2023
Konkurs dla Wielkopolski Wschodniej
05/07/2023

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekty na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach tego naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące inwestycji MŚP w kilka kluczowych obszarów:

🚀 Inwestycje produkcyjne w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia.

🌐 Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

🌱 Rozwój infrastruktury zrównoważonej turystyki: Wykorzystanie endogenicznych potencjałów danego obszaru do rozwoju gospodarczego, przyczyniającego się do tworzenia nowych miejsc pracy i przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę.

💼 Promocja zagraniczna: Element projektu dla inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi aż 70% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 250 000 PLN. Maksymalna wartość projektu wynosi 200 000 EUR, a do przeliczeń stosujemy kurs 1 EUR = 4.52 PLN. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru wynosi aż 52 500 000 PLN.

Termin składania wniosków: od 1 czerwca 2023 r. od godz. 7.30 do 31 sierpnia 2023 r.

Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, jeśli potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc w całym procesie aplikacji i realizacji projektu! 

Pin It on Pinterest